Placeholder
KÇS

Stratejilerimizin temeline ilkelerimizi koyarak faaliyetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Risk tabanlı düşünce yapısı ile risklerini ve fırsatlarını öngören, izleyen ve sürekli iyileşme sağlayarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında hesap verilebilirliğin sağlanmasını hedefliyoruz. Bu prensiplerle belirlediğimiz aşağıdaki politikalarımızı tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımız

Amacımız, tüm paydaşlarımız için değer yaratarak yurt içinde ve yurt dışında sektörün önde gelen kuruluşları arasında yerimizi korumak ve faaliyetlerimizi geliştirerek sürdürmektir.

Bu amaca ulaşmak için yapacağımız çalışmalarda, önemle üzerinde duracağımız ilkelerimiz;

  • Müşteri ve diğer paydaşlarımızın memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
  • Sözleşme gereklerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak ve ilgili tarafların uygulanabilir şartlarını yerine getirerek faaliyet göstermek,
  • “Çevreye Duyarlılık“ bilinci ile sürdürülebilir kaynak kullanımını destekleyerek kaynakları verimli şekilde kullanmak, çevreyi korumak ve çevre kirliliğini önlemek,
  • Çalışanların sağlığını koruyacak ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyet göstermek, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek,
  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmak için sistematik ve etkin yöntemlerle sürekli iyileştirme yapmak,
  • “GAMA Değerleri” ve ilkeleri ışığında hazırlanan İş Ahlakı Kurallarına uygun olarak faaliyet göstermek,
  • Deneyimlerin paylaşılmasını ve kurumsal hafızanın devamlılığını sağlamak,
  • Kurumumuzun insan kaynağı, birikim ve finansal gücünü korumak, artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda, çalışanlarımıza ve topluma katılan değerin artırılması, çevreye zarar veren koşulların ortadan kaldırılması ile iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan çalışma koşullarının sağlanması hedefliyoruz. Ayrıca bu ilkelerin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve paydaşlarımızca bilinmesi ve anlaşılması hedeflerimize ulaşabilmenin temelini teşkil ettiğini biliyoruz.