Placeholder
Stratejimiz

61 yıllık etik değerleriyle, güvenilirliğiyle ve iş yapış biçimiyle Türkiye’nin en önde gelen firmalarından biri olarak sürdürülebilir kalkınmaya destek veriyoruz. İyi ve sürdürülebilir bir gelecek için ekonomik, sosyal gelişim ve çevre etkileşimlerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek iş yapış biçimlerimizi değiştiriyoruz.

Bu bakış açımız doğrultusunda GAMA olarak sürdürülebilirlik stratejimizin temelinde;

  • Geleceği sahiplenen,
  • Faaliyetleri ile ülkelerin kalkınmasına ve refahına katkı sağlayan,
  • İş güvenliğini, kaliteyi ve uygun maliyeti ön planda tutan, risk ve fırsatlarını ölçen, izleyen, kalıcı aksiyon planları geliştiren,
  • Paydaşlarının memnuniyetine önem veren,
  • Etik değerlerine bağlı, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı,
  • Ekonomik, sosyal gelişim ve çevre etkileşimlerine duyarlı ve bütüncül bakan,
  • Eğitim ve sosyal yardımlaşma projelerine destek veren,
  • Global standart ve politikaları benimseyen ve uygulayan,
  • Verimliliğe odaklı yaklaşım bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanında yaptığımız projelerle toplumsal fayda sağlamayı bir bütün olarak görerek; özellikle yerel halka istihdam ve mesleki gelişim olanakları yaratarak birçok kişinin sadece iş sahibi değil, aynı zamanda meslek sahibi olmalarına katkıda bulunuyoruz.

Faaliyetlerimizin çevreye verebileceği zararı en aza indirgeyecek çevre politikalarıyla hareket ediyoruz. Enerji, altyapı ve su projelerimizde sürüdürülebilir bir yaşam için çevreye ve doğaya saygılı davranarak, gelecek yarınlarımız için kaynakları en verimli şeklide kullanmaya çalışıyoruz.

İş yaparken kalite, sürdürülebilir iş yapma, işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarımız doğrultusunda yasalara, etik değerlere, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranarak çalışan ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya amaçlıyoruz.

Sürdürülebilir ekonomik gelişim için eğitimi önceliklendiriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla eğitim kurumlarının gelişimine ve öğrencilerin eğitimine destekte bulunarak yarınlara yetkin insan yetiştirmeyi hedefliyor ve refah düzeyini artırmaya çalışıyoruz.

Bunların yanında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda iş yapış biçimlerimizi şekillendirerek işlerimizin denetimini sağlıyoruz ve sürdürülebilir kılıyoruz. GAMA Enerji, GAMA Güç Sistemleri ve GAMA Endüstri şirketlerimizi ASME (Amerikan Makina Mühendisleri Birliği) damgaları (”U”, “S”, “PP”,”A”) ve National Board “R” damga sertifikalarına sahip tutarak dünyaca kabul görmüş imalat standartlarını koruyoruz.