Placeholder
Eğitim

GAMA Eğitim Vakfı

Sürdürülebilir, çağdaş ve gelişen bir Türkiye için eğitimi temel bir gereksinim olarak görüyoruz. GAMA Eğitim Vakfı olarak 1997 yılından bu yana belirli bir program çerçevesinde, üniversiteler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile eğitim ve kültürel alanlarda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yaptığımız yatırımların sürdürülebilir olmasına ve destek verdiğimiz projelerin kalıcı fayda sağlamalarına özen göstererek Türkiye’ye fayda sağlamayı amaçlıyoruz.

Vakıf Kuruluşu

Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yüksekokulu

GAMA Eğitim Vakfı desteği ile Ankara Üniversitesi bünyesinde 2011 yılında GAMA Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. 2012 yılında sağlık sektörüne eğitimli ara eleman yetiştirmek amacıyla Elektronik ve Otomasyon Bölümüne bağlı olarak Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Programı eğitim-öğretime başlamıştır. 2016 yılında enerji santrallerinde istihdam edilmek üzere tekniker eğitimi veren Alternatif Enerji Kaynakları Programı da eklenmiştir.

GAMA Meslek Yüksekokulu, gösterilen yoğun ilgiden ötürü her iki programın II. Eğitim (gece) programlarını açarak toplamda iki bölüm ve dört program olarak eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürmektedir. 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojileri ve Alternatif Enerji Kaynakları Programlarında 500 öğrenci eğitim görmektedir.

GAMA Eğitim Vakfı, Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yüksekokulu’nun başarılı öğrencilerine nakdi burs, İngilizce eğitimlerine destek olmak amacıyla TÖMER İngilizce kurs burs olanağı sağlamaktadır. Ayrıca okulun laboratuvarların oluşturulması (hastanelerden HEK cihazların alınması, bağış cihazların tedariki vb.), staj programları, teknik geziler, öğrencilerin sektörden yöneticilerle tanışmalarının sağlanması, iş hayatına atılmadan önce kendilerini geliştirecek söyleşiler, eğitimlere katılmaları gibi üniversite dışı faaliyetler de GAMA Eğitim Vakfı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Okulumuz hakkında daha fazla bilgi almak için www.gamamyo.ankara.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bazı Projelerimizden

GAMA MYO Öğrencileri Yatay Rüzgar Türbini Üretti

Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yüksekokulu, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı öğrencileri GAMA Enerji’nin santrallerinde edindikleri mesleki staj tecrübelerini kullanarak 1 kW gücünde Yatay Rüzgar Türbini Projesini hayata geçirdiler.

Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yüksekokulu Staj Programı

Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yüksekokulu, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programından dokuz öğrenci GAMA Enerji’nin santrallerinde iki ay süren staj programlarını tamamladılar.

ODTÜ Tasarım Fabrikası İş Birliği

GAMA Enerji ve ODTÜ Tasarım Fabrikası’nın Bahar Dönemi içerisinde yaptığı iş birliği kapsamında öğrenciler ‘Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu’ dersinde GAMA Enerji için rüzgar türbini prototipi geliştirdiler. Dönem boyunca GAMA Enerji’den mentor desteği alarak çalışan iki farklı öğrenci grubu ürünlerinin tasarım süreçlerini ve iş planlarını detaylı bir şekilde paylaştılar.

Van, Akdamar GAMA Lisesi

Eğitime verilen destek kapsamında, 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen Van depremi sebebiyle kentte oluşan eğitim tesisi ihtiyacı doğrultusunda yeni yapılan lisenin, çok amaçlı salonun ve lojmanın inşaası GAMA Holding tarafından üstlenilmiştir. 60 dönümlük arazisi üzerinde kurulan 13 derslik Akdamar GAMA Lisesi’nde yaklaşık 500 öğrenci eğitim görmesi hedeflenmiştir. Beldede bulunan 25 köyün eğitim ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak Lisemiz 2012 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Okulumuzda bugün 300’e yakın öğrenci öğrenim hayatına devam etmektedir.

AKUT Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

GAMA Holding bünyesindeki GAMA Enerji şirketimiz, afetlerle mücadele konusunda Türkiye’deki bilinç seviyesini artırmayı hedefleyen AKUT ile beraber 2014-2016 yılları arasında çocuklara yönelik eğitim programları düzenlemiştir. İki yıl süren proje kapsamında GAMA Enerji’nin yatırımlarının bulunduğu bölgelerdeki toplam 33 eğitim kuruma ulaşarak, yaklaşık 8.500 öğrenciye doğal afet bilincini artıran eğitimler verilmiştir.