Placeholder
İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Etkin Performans Yönetimi

Performans yönetimi programımız ile GAMA Holding’in vizyonu ve hedeflerine ilişkin ortak bir anlayış oluşturuyor, gerçekleştirilen çalışmaların etkinliğini ölçüyor ve çalışanlarımızın kurum başarısına katkısının anlaşılmasını sağlıyoruz. Takım ve birey bazında hedef belirleme, hedefleri önceliklendirme, ölçümleme, geri bildirim ve gelişim planlama süreçleriyle çalışanlarımızın sürekli gelişimini destekliyoruz. Etkin bir teknolojik altyapı ile sürecin işleyişini kolaylaştırıyoruz.

GAMA Akademi

En değerli varlığımız olan çalışanlarımıza yaptığımız yatırımları  2017 yılında hayata geçirdiğimiz GAMA Akademi ile sürdürüyoruz. GAMA Akademi ile beraber GAMA Holding ve bağlı şirketlerinin kurumsal öğrenme süreçlerini yapılandırıyor, geliştiriyor, verimliliğimizi ve etkinliğimizi artırıyoruz. GAMA’yı sektörde bir okul ve derinlemesine uzmanlık merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla uzmanlık alanlarımıza yönelik, mesleki uzmanlık programlarını iç eğitmenlerimiz ile hazırlıyor, sürekli gelişimin en büyük mimarı olan iç eğitmenlerimizi iç eğitmen gelişim programları ile destekliyoruz.

GAMA Akademi’nin liderlik alanında sağladığı gelişim faaliyetleri ile GAMA’yı geleceğe taşıyacak liderleri içeriden yetiştirmeyi hedefliyoruz. GAMA Liderlik Programları kapsamında çalışanlarımız için planladığımız; kendine liderlik, başkalarına liderlik ve işinde liderlik gelişim programları ile çalışanlarımızın liderlik gelişimine destek oluyoruz. Aynı zamanda farklı alan ve birikimden gelen yöneticilerin ve profesyonellerin bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri ortamlar sunuyoruz. Bununla birlikte GAMA Mentorluk ve Koçluk Programlarını yürüterek bireysel ve kurumsal gelişimi destekliyoruz.

GAMA Akademi’de her çalışanın öğrenme ihtiyaçlarına ve öğrenme tercihlerine en uygun olabilecek yöntemleri bir araya getirerek bir öğrenme ve gelişim süreci tasarımı yapıyoruz. Bu amaçla Akademi bünyesinde sınıf içi eğitimlerden, e-öğrenme araçlarına kadar farklı seçeneklerde öğrenme araçları kullanıyoruz. Aynı zamanda öğrenme amaçlı olarak dijital kaynaklar, kütüphaneler ve paylaşım ortamları da e-Akademi içinde yer veriyoruz.

GAMA Akademi’nin web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

Potansiyel Çalışanlarımıza Yönelik Etkinlikler

Üniversite öğrencilerinin iş hayatını tanımaları, iş deneyimi kazanmaları ve hayata hazırlanmalarına katkıda bulunmak amacı ile hem kurumumuza, hem üniversitelere, hem de üniversite öğrencilerine karşılıklı katma değer sağlayan çalışmalar yürütüyoruz. 

Bazı etkinliklerimizden:

Ücret Yönetimi

GAMA ücret yönetiminin temelini; iş kademeleri, sektörel ücret piyasası ve kurum ücret politikası oluşturur. Tüm çalışanlarımızı yarattıkları değer, katkı ve sorumluluk seviyelerine göre adil bir ücretlendirme politikası uyguluyoruz.