Placeholder
Mobil Hastane

Seyyar Cerrahi Hastane Çözümleri

GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. , mobil hastane ve ilk yardım istasyonlarının planlama, tasarım, detaylı mühendislik, tedarik, montaj, sistem entegrasyonu, eğitim ve lojistik hizmetleri dahil olmak üzere, anahtar teslim çözümler üretmektedir. Detaylı bilgiye Seyyar Hastane Çözümleri Broşürü‘nden ulaşılabilmektedir.

Firmamız, T.C. Milli Savunma Bakanlığı-Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile imzaladığı sözleşme kapsamında, Türkiye’nin ilk seyyar cerrahi hastane ve mobil ilk yardım istasyonu’nun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından savaşta ve barışta kullanılmak üzere teslimatını gerçekleştirmiştir.

Seyyar cerrahi hastane ve mobil ilk yardım istasyonu olmak üzere iki tesisten oluşan sistem’in yapısı alüminyum, çelik konteynır ve şişme çadırlardan oluşmaktadır. Sistemi oluşturan tüm üniteler, yine proje kapsamında tedarik edilen, taktik tekerlekli araçlarla hizmet yerlerine taşınmaktadır.

30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastanesi:

  • Acil, ilk yardım, kanama durdurucu, hayat, uzuv kurtarıcı ileri cerrahi müdahalelerin gerçekleştirildiği, hasta ve yaralıların yoğun bakım ünitesinde izlendiği mobil bir sistemdir.
  • 30 Hasta Yatağı (Gerektiğinde 60 yatağa çıkarılabilecektir) ile 6 Yoğun Bakım Yatağı olmak üzere Toplam 36 Yatak kapasitelidir.
  • Modüler yapıda olup, acil servise gelen bir hasta veya yaralıya, açık havaya çıkmadan, kapalı sistem içinde muayene, tetkik ve tedavi hizmetleri verilebilmektedir.
  • Aynı anda 4 ameliyat yapabilecek kapasitede ameliyathanelere sahiptir.
  • Hastanenin acil servis ve ameliyathane bölümleri en çok 2 saat içerisinde fonksiyonel hale gelebilmektedir.

İlk Yardım İstasyonu:

  • Hasta ve yaralılar için triajın yapıldığı, hafif yaralıların gerekli tedavilerinin, ağır yaralılar için ise, hayat kurtarıcı ilk yardım, ileri yaşam desteği ve kanama durdurucu cerrahinin yapıldığı mobil bir sistemdir.
  • 14 hasta yatağı ile 6 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 20 yatak kapasitelidir.
  • Modüler yapıda olup, bir hasta veya yaralıya, açık havaya çıkmadan, kapalı sistem içinde muayene, tetkik ve tedavi hizmetleri verilebilmektedir.
  • Aynı anda 2 ameliyat yapabilecek kapasitede ameliyathaneye sahiptir.
  • Triaj çadırı ve buna bağlı 4 ünite en çok 1 saat 15 dakika içerisinde fonksiyonel hale getirilebilmektedir.